NƯỚC CHỦ NHÀ: VIỆT NAM CÔNG TÁC BỔ TRỢ TRANG THIẾT BỊ CHO DỰ ÁN JCM

DỰ ÁN LÁI XE THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH KỸ THUẬT SỐ

ĐƠN VỊ XÚC TIẾN DỰ ÁN: (PHÍA NHẬT BẢN) TẬP ĐOÀN NITTSU, (PHÍA VIỆT NAM) CÔNG TY NITTSU VIỆT NAM

KHÁI QUÁT DỰ ÁN CẮT GIẢM KHÍ NHÀ KÍNH

Tại tỉnh Bình Dương (ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh) và Hà Nội, tiến hành gắn hệ thống khuyến khích lái xe thân thiện với môi trường sử dụng thiết bị giám sát hành trình kỹ thuật số lên 130 chiếc xe tải của công ty Nittsu Việt Nam, thông qua mạng cloud tập hợp và phân tích các thông tin như lượng nhiên liệu được cấp, cự ly chạy xe và các hoạt động lái xe khác.

Dựa vào các dữ liệu trên, chỉ đạo người lái cải thiện hoạt động lái xe, ban thưởng đánh giá thích hợp với thành quả để thúc đẩy cải thiện hoạt động lái xe.

Việc phân tích và chỉ đạo hoạt động lái cho người lái xe thông qua sử dụng hệ thống khuyến khích lái xe thân thiện với môi trường không chỉ nâng cao chất lượng vận chuyển, mà còn nâng cao hiệu suất nhiên liệu dẫn đến hiệu quả trực tiếp là cắt giảm khí CO2.

TÀI LIỆU PHÁT BIỂU

pagetop