NƯỚC CHỦ NHÀ: VIỆT NAM CÔNG TÁC BỔ TRỢ TRANG THIẾT BỊ CHO DỰ ÁN JCM

DỰ ÁN TẠO KHÍ METAN VÀ TẬN DỤNG KHÍ GAS TỪ CHẤT THẢI HỮU CƠ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI

ĐƠN VỊ XÚC TIẾN DỰ ÁN: (PHÍA NHẬT BẢN) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HITACHI, CÔNG TY CỔ PHẦN SATISFACTORY INTERNATIONAL (PHÍA VIỆT NAM) TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SATRA)

KHÁI QUÁT DỰ ÁN GIẢM THIỂU KHÍ NHÀ KÍNH

Phân loại và thu thập chất thải hữu cơ từ các chất thải của chợ đầu mối Bình Điền (thành phố Hồ Chí Minh), tiến hành xử lý yếm khí bằng hệ thống lên men khí metan (hệ thống WTM) đặt trong khuôn viên, thu khí sinh học đem cung cấp cho nhà máy chế biến thủy sản.

Việc xử lý chất thải hữu cơ ngay tại chỗ giúp giảm lượng chất thải hữu cơ của chợ Bình Điền cần chở tới khu liên hợp xử lý chất thải để chôn, hiện nay cắt giảm được lượng khí metan phóng ra từ nơi xử lý chôn lấp chất thải.

Đồng thời khí sinh học thu được sẽ được cung cấp cho nhà máy chế biến thủy sản dùng làm năng lượng thay thế cho dầu khí, qua đó hiện nay giảm được lượng nhiên liệu hóa thạch sử dụng trong các nhà máy chế biến thủy sản.

Ước tính lượng khí nhà kính cắt giảm

3,355 tấn CO2/năm

  • Lượng khí CO2 tham chiếu - Lượng khí CO2 thải ra của dự án
    = (Lượng khí nhà kính phát sinh từ nơi chôn rác thải + Lượng khí nhà kính được thay bằng khí sinh học) - (lượng khí nhà kính có nguồn gốc từ nguồn điện sử dụng trong cơ sở)

TÀI LIỆU PHÁT BIỂU

pagetop