• TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TẠI CÁC TÒA NHÀ [CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SHIMIZU]


  MỤC ĐÍCH

  • Cùng với sự phát triển của đô thị hóa, nhu cầu cải thiện môi trường sống ngày càng cao, khiến cho việc tiêu thụ năng lượng tại các công trình kiến trúc trong thành phố tăng mạnh.
  • Khi nâng cấp các công trình kiến trúc hiện có với qui mô lớn, cần ứng dụng các phương pháp cắt giảm năng lượng khác nhau, gia tăng số lượng các tòa nhà ít gây ảnh hưởng đến môi trường.

  KHÁI QUÁT DỰ ÁN

  • Hướng tới mục tiêu giảm thiểu khí nhà kính GHG và tiết kiệm năng lượng bằng việc kết hợp ứng dụng các thiết bị và kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản như : tối ưu hóa các thiết bị chiếu sáng, các hệ thống điều hòa và các điều kiện sử dụng điều hòa, đưa hệ thống BEMS thông minh (hệ thống quản lý năng lượng tại tòa nhà thương mại) vào sử dụng để quản lý và hạn chế năng lượng.v.v.
  • Trong năm nay sẽ tuyển chọn và tiến hành điều tra tình hình sử dụng năng lượng của một số tòa nhà có kế hoạch nâng cấp trang thiết bị, qua đó xây dựng đề án cải tạo việc tiết kiệm năng lượng, đồng thời tiến hành đánh giá về mức độ khả thi của dự án.

  LƯỢNG CO2 CẮT GIẢM

  1.600 tấn CO2/năm (đối với công trình lớn 50.000m², với giả định tỷ lệ tiết kiệm năng lượng đối với hệ thống điều hòa là 20% và đối với hệ thống chiếu sáng là 50%)

  HIỆU QUẢ KÉP

  • Việc triệt để tiết kiệm năng lượng tại các công trình kiến trúc ở thành phố thúc đẩy nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, có thể hy vọng thúc đẩy hành động tiết kiệm năng lượng và mua các máy móc tiết kiệm năng lượng cho gia đình.。
  • Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần làm tăng tuổi thọ cho các công trình kiến trúc và làm giảm chất thải trong thành phố.
  TÀI LIỆU PHÁT BIỂU Áp dụng kỹ thuật tiết kiệm năng lượng cho công trình xây dựng [PDF 1,070KB]

 

 • ページトップ