• Hội thảo quốc tế Chương trình xây dựng thành phố Carbon thấp Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Osaka


  Thời gian

  Thứ 6 ngày 16/1/2015 08:30 - 15:00

  Địa điểm

  Grand Indochine Ballroom - tầng 1 Khách sạn New World Saigon
  Thành phố Hồ Chí Minh - Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Đơn vị tổ chức

  Bộ Môi trường, Qũy Trung tâm môi trường toàn cầu (GEC)

  Đơn vị đồng tổ chức

  Thành phố Osaka, Thành phố Hồ Chí Minh

  Dẫn chương trình Ông Motoda Tomoya - Đại diện Trưởng ban Ban hợp tác quốc tế, Trụ sở chính Osaka, Qũy Trung tâm môi trường toàn cầu (GEC)
  Ngôn ngữ Phiên dịch đồng thời (Nhật ⇔ Việt)
  Thành phần tham dự

  (Nhật Bản) Thành phố Osaka, GEC, các tổ chức tư nhân đến từ Osaka, các sở ban ngành liên quan...

  (Việt Nam) Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), các sở ban ngành liên quan...

  Tóm tắt nội dung chính

  Hội thảo quốc tế diễn ra với mục đích nghiệm thu, đánh giá công tác tìm hiểu trong năm về “Dự án hỗ trợ xây dựng thành phố carbon thấp hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Osaka” - một phần của công tác “Điều tra độ khả thi trong việc hình thành cơ chế tín chỉ chung JCM trên diện rộng nhằm xây dựng xã hội carbon thấp tại châu Á năm 2014” của Bộ môi trường Nhật Bản, đồng thời báo cáo về tiến độ dự án đang diễn ra trên thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

   

  Buổi hội thảo đã diễn ra với sự tham gia của 29 cán bộ từ phía Nhật Bản, trong đó có ông Tanaka - Phó thị trưởng thành phố Osaka, ông Takano – Trưởng phòng chính sách môi trường Sở môi trường thành phố Osaka; 65 cán bộ từ phía Việt Nam, trong đó có ông Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường Việt Nam, ông Tất Thành Cang - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Đào Anh Kiệt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, các sở ban ngành của thành phố Hồ Chí Minh liên quan (Sở Công thương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Khoa học công nghệ...) cùng với các nhà báo, phóng viên Việt Nam. Tổng số thành viên tham gia hội thảo : 94 người.

   

  Mở màn, ông Tất Thành Cang (Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh), ông Tanaka (Phó thị trưởng thành phố Osaka), ông Trần Hồng Hà (Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường Việt Nam) lên phát biểu khai mạc hội thảo. Tiếp đó, ông Đào Anh Kiệt (Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh) lên phát biểu về thực trạng tiến độ kế hoạch thực thi chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh và các công tác triển khai chi tiết. Ông Hà Minh Châu (Phó chánh Văn phòng biến đổi khí hậu thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu khái quát về kế hoạch thực thi chính sách ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016~2020 – được xác định nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ của thành phố Osaka trong năm nay. Tiếp nhận những phát biểu trên, Ông Tanaka (trưởng phòng chính sách môi trường sở môi trường thành phố Osaka) phát biểu chi tiết về chính sách, kế hoạch, các hoạt động hướng tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố carbon thấp dựa trên những kinh nghiệm thực tế của thành phố Osaka. Trên cơ sở các bài phát biểu trên, buổi hội thảo tiếp diễn với sự trao đổi của hai bên về các hoạt động cụ thể nhằm hướng tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố carbon thấp. Bên cạnh đó, phía Việt Nam cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến giải pháp cho tình trạng úng ngập, lũ lụt vốn là vấn đề cấp bách của thành phố Hồ Chí Minh, và vấn đề khi xây dựng tàu điện ngầm thì việc xây dựng khu phố dưới lòng đất như thế nào, trả lời những câu hỏi này, thành phố Osaka đã đưa ra những ý kiến, chỉ dẫn dựa trên những kinh nghiệm kiến thức thực tế và lập trường là chính quyền quản lý.

   

  Tiếp đó, đại diện các cơ quan thực thi phát biểu về các nội dung như: Dự án kiểu mẫu cho cơ chế tín chỉ chung JCM, công tác thực chứng và công tác điều tra mức độ khả thi của cơ chế JCM...Đồng thời hai bên xác nhận về tình hình tiến triển trên thực tế của các hoạt động cụ thể thực thi dự án, cũng như nhấn mạnh trong tương lai cần tiếp tục phát huy sự hợp tác giữa hai thành phố để đề xuất chính sách, giải pháp hành động cụ thể cho năm 2015 hướng tới Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016-2020.

Lịch trình
[Buổi sáng]  

8:30 - 9:00

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

- Mr. Tat Thanh Cang - PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Mr. Seigo Tanaka – HÓ THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ OSAKA

- Mr. Tran Hong Ha – THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

9:00 - 9:15

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2013- 2015
- Mr. Dao Anh Kiet - GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9:15 - 9:35

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 hướng đến một thành phố Carbon thấp
- Mr. Ha Minh Chau – ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9:35 - 9:50

Về hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và TP Osaka hướng tới việc xây dựng thành phố Carbon thấp

Mr. Shuichi Takano - TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG SỞ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ OSAKA

9:50 - 10:00

Đối thoại chính sách và trao đổi ý kiến

10:00 - 10:40 < Chụp ảnh lưu niệm và giải lao >

10:40 - 11:40

Về tiến độ của dự án

Dự án sử dụng khí và lên men metan đối với rác thải hữu cơ ở chợ bán buôn

(Tập đoàn Đóng tàu Hitachi Zosen)

Dự án năng lượng điện từ chất thải kiểu tích hợp tại TP Hồ Chí Minh

(Tập đoàn Đóng tàu Hitachi Zosen)

Dự án lái xe thân thiện với sinh thái sử dụng thiết bị giám sát hành trình kỹ thuật số
(Viện nghiên cứu tổng hợp Nittsu)

Kế hoạch thúc đẩy tiết kiệm năng lượng tại khách sạn bằng cách phát triển hệ thống BEMS và dự án thúc đẩy bệnh viện xanh bằng cách tiết kiệm năng lượng/cải thiện môi trường tại các bệnh viện nhà nước
(Tổ chức Phát triển Năng lượng Mới và Công nghệ Công nghiệp (NEDO))

[Buổi chiều]

 

13:30 - 14:15

Về tiến độ của dự án

Áp dụng kỹ thuật tiết kiệm năng lượng cho công trình xây dựng

(Công ty Cổ phần Xây dựng Shimizu)

Thúc đẩy việc sử dụng xe bus thông qua Park And Ride và Eco Point System liên kết sử dụng hạ tầng cơ sở kinh doanh tư nhân

(Viện nghiên cứu tổng hợp Nikken Sekkei)

Xây dựng chu trình tuần hoàn rác tươi tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

(Tập đoàn Đóng tàu Hitachi Zosen )
14:15 - 15:00

Báo cáo giữa kỳ xây dựng kế hoạch thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020
~ Kết quả điều tra lượng phác thải khí hiệu ứng nhà kính hiện tại

– Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu TP. Hồ Chí Minh

Viện nghiên cứu chiến lược môi trường toàn cầu (IGES)

15:00 Bế mạc
Quỹ Trung tâm môi trường toàn cầu (GEC)
   

PHÁT BIỂU KHAI MẠC: PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mr. Tat Thanh Cang

PHÁT BIỂU KHAI MẠC: PHÓ THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ OSAKA

Mr. Seigo Tanaka

PHÁT BIỂU KHAI MẠC: THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Mr. Tran Hong Ha

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mr. Dao Anh Kiet

ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mr. Ha Minh Chau

TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG SỞ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ OSAKA

 

Mr. Shuichi Takano

 • ページトップ